Cristin-prosjekt-ID: 544841
Registrert av: REK Sist endret: 17. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 544841
Registrert av: REK Sist endret: 17. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Forskrivning og bruk av legemidler i Den norske mor og barn-undersøkelsen

prosjektleder

Per Magnus
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/1556

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 10. april 2008 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forskrivning og bruk av legemidler i Den norske mor og barn-undersøkelsen

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette er en overordnet søknad om tillatelse til å koble opplysninger fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) med opplysninger fra Reseptregisteret. En kobling mellom MoBa og Reseptregisteret vil gi informasjon om hvordan legemiddelbruk under svangerskapet kan påvirke ulike svangerskapsutfall. Fra før vet vi at en stor andel gravide bruker legemidler i løpet av svangerskapet, samtidig som vi vet at det er lite kunnskap om konsekvenser og sikkerhet av legemiddelbruk under svangerskap. MoBa inneholder en rekke opplysninger om mor, far og barnet som er viktige for å belyse effekten av legemiddelbruk, eksempelvis sosiøkonomiske faktorer, miljøeksponeringer, egen sykdom og selvoppgitt legemiddelbruk. En kobling mellom MoBa og Reseptregisteret vil gi oss muligheten til å kartlegge legemiddelbruk gjennom svangerskapet og blant spedbarn og i barnealder, studere sammenhengen mellom forskrivninger av medikamenter til gravide og ulike svangerskapsutfall/ulike sykdommer hos barnet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Magnus

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1