Cristin-prosjekt-ID: 544848
Registrert av: SPREK Sist endret: 17. juli 2017 00:00 Sist endret av: SPREK

Cristin-prosjekt-ID: 544848
Registrert av: SPREK Sist endret: 17. juli 2017 00:00 Sist endret av: SPREK
Prosjekt

Aterosklerose i halspulsårer og hjerneslag

prosjektleder

Mona Skjelland
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/2078

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. desember 2014 Slutt: 1. januar 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Aterosklerose i halspulsårer og hjerneslag

Populærvitenskapelig sammendrag

Hvert år rammes 15 000 nordmenn av hjerneslag, den hyppigste årsak til uførhet og den 3. hyppigste til død i befolkningen. Anslagsvis 25-30 % av alle hjerneinfarkt skyldes aterosklerose i halspulsårene. Aterosklerose er imidlertid vanlig hos eldre og vil hos de fleste ikke føre til sykdom. Det er derfor viktig å finne gode metoder for å identifisere ustabil aterosklerose med økt sykdomsrisiko. Aterosklerose er en generalisert kronisk inflammasjonstilstand i arterieveggen, de eksakte patofysiologiske mekanismene er ukjente. Målsettingen med vår studie er å få økt kunnskap om ateroskleroseutvikling og å finne metoder for å identifisere ustabil aterosklerose assosiert med økt risiko for hjerneslag og annen kardiovaskulær sykdom. Våre metoder inkluderer klinisk undersøkelser, ulike billedfremstillinger, biokjemiske undersøkelser i blod og plakk (pasienter behandlet med kirurgi). Økt kunnskap og forståelse vil kunne føre til bedre forebyggende behandling og redusert sykdomsutvikling.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Mona Skjelland

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1