Cristin-prosjekt-ID: 544873
Registrert av: REK Sist endret: 15. mai 2020 09:05

Cristin-prosjekt-ID: 544873
Registrert av: REK Sist endret: 15. mai 2020 09:05
Prosjekt

Konsekvenser av alkoholbruk og alkoholmisbruk

prosjektleder

Fartein Ask Torvik
ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/1527

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 3.760.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 240061

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Kontaktinformasjon

Telefon
21078307
Sted
Fartein Ask Torvik

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2014 Slutt: 31. mai 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Konsekvenser av alkoholbruk og alkoholmisbruk

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet er å undersøke langtidsvirkninger av alkoholbruk og alkoholmisbruk. Prosjektet innebærer kobling av longitudinelle intervju- og spørreskjemadata fra 2400 tvillinger til registerdata. Informasjon om alkoholbruk, psykisk helse, personlighet, livshendelser med mer stammer fra intervju- og spørreskjemaundersøkelsene. Fra registrene er det planlagt innhentet informasjon om sysselsetting, sykefravær, inntekt og andre økonomiske forhold, utdannelse, og bruk av helsetjenester. Spesifikt vil vi undersøke hvordan alkoholbruk og -misbruk henger sammen med senere 1) alkoholbruk og misbruk (stabilitet og endring), 2) psykisk helse, 3) psykososial og yrkesmessig fungering. For hvert av disse målene vil vi undersøke om assosiasjonene påvirkes av personlige egenskaper, og om det er sannsynlig at sammenhengene er kausale. Vi vil også 4) undersøke genetiske og miljømessige bidrag til sammenhengene.

Tittel

Long term outcomes of alcohol use and use disorders: a prospective twin study

prosjektdeltakere

prosjektleder

Fartein Ask Torvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet

Tom Henrik Rosenström

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet

Line C. Gjerde

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet

Ragna Bugge Askeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet

Martin Arstad Isungset

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Stability and change in etiological factors for alcohol use disorder and major depression.

Torvik, Fartein Ask; Rosenström, Tom Henrik; Ystrøm, Eivind; Tambs, Kristian; Røysamb, Espen; Czajkowski, Nikolai Olavi; Gillespie, Nathan; Knudsen, Gun Peggy; Kendler, Kenneth S.; Reichborn-Kjennerud, Ted. 2017, Journal of Abnormal Psychology. FHI, VCU, UIOVitenskapelig artikkel

Diagnostic and genetic overlap of three common mental disorders in structured interviews and health registries.

Torvik, Fartein Ask; Ystrøm, Eivind; Gustavson, Kristin; Rosenström, Tom Henrik; Bramness, Jørgen Gustav; Gillespie, N; Aggen, S H; Kendler, K S; Reichborn-Kjennerud, Ted. 2018, Acta Psychiatrica Scandinavica. FHI, VCU, UIO, ANDREINSTVitenskapelig artikkel

Prediction of alcohol use disorder using personality disorder traits: a twin study.

Rosenström, Tom Henrik; Torvik, Fartein Ask; Ystrøm, Eivind; Czajkowski, Nikolai Olavi; Gillespie, Nathan A.; Aggen, Steven H.; Krueger, Robert F; Kendler, Kenneth S.; Reichborn-Kjennerud, Ted. 2018, Addiction. UNIVMSOTA, FHI, VCU, UIOVitenskapelig artikkel

The association between personality disorders with alcohol use and misuse: A population-based twin study.

Long, Elizabeth C.; Aggen, Steven H.; Neale, Michael Churton; Knudsen, Gun Peggy; Krueger, Robert Frederick; South, Susan Carol; Czajkowski, Nikolai Olavi; Nesvåg, Ragnar; Ystrøm, Eivind; Torvik, Fartein Ask mfl.. 2017, Drug and Alcohol Dependence. PU, FHI, DIAKONSYK, VCU, UIO, UoMTCCVitenskapelig artikkel

Mood, anxiety, and alcohol use disorders and later cause-specific sick leave in young adult employees.

Torvik, Fartein Ask; Reichborn-Kjennerud, Ted; Gjerde, Line C.; Knudsen, Gun Peggy; Ystrøm, Eivind; Tambs, Kristian; Røysamb, Espen; Østby, Kristian Amundsen; Ørstavik, Ragnhild. 2016, BMC Public Health. FHI, UIOVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 5