Cristin-prosjekt-ID: 544930
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 544930
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Lav fødselsvekt og risiko for endestadie nyresvikt ved nyresykdommer diagnostisert med nyrebiopsi

prosjektleder

Bjørn Egil Vikse
ved Helse Fonna HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Helse Fonna HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/595

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2014 Slutt: 30. juni 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Lav fødselsvekt og risiko for endestadie nyresvikt ved nyresykdommer diagnostisert med nyrebiopsi

Populærvitenskapelig sammendrag

Insidens og prevalens av kronisk nyresvikt og endestadie nyresvikt har økt dramatisk i løpet av de siste 20-30 år. En tidligere norsk studie fra vårt miljø viste at personer født med lav fødselsvekt kan ha 70% høyere risiko for å utvikle endestadie nyresvikt. Vi vil i dette prosjektet koble data fra Medisinsk Fødselsregister med data fra Norsk Nyrebiopsiregister og Norsk Nefrologiregister. Prosjektet vil undersøke om lav fødselsvekt er assosiert med økt risiko for utvikling av endestadie nyresvikt ved ulike tilstander diagnostisert med nyrebiopsi. Studien vil ha stor vitenskapelig verdi og være internasjonalt unik. Prosjektet ledes av Professor og Overlege Bjørn Egil Vikse og hoveddelen av analysene vil bli gjennomført av hans stipendiat Paschal Rugajo. Studien vil kun gjøre bruk av allerede registrerte data i de overnevnte registrene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bjørn Egil Vikse

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Helse Fonna HF
1 - 1 av 1