Cristin-prosjekt-ID: 544937
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:31 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 544937
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:31 Sist endret av: REK
Prosjekt

BRF117019: En åpen fase II studie av dabrafenib og trametinib hos pasienter med BRAF V600E muterte sjeldne kreftformer

prosjektleder

Petter Brandal
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/2073

Kategorier

Prosjektkategori

  • Oppdragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Avsluttet
Start: 2. desember 2013 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

BRF117019: En åpen fase II studie av dabrafenib og trametinib hos pasienter med BRAF V600E muterte sjeldne kreftformer

Populærvitenskapelig sammendrag

Mutasjon i BRAF V600E genet medfører en feilregulering i RAS/RAF/MEK/ERK-signalveien, som kan bidra til kreftcellenes maligne egenskaper. Kombinasjonsbehandling med dabrafenib (BRAF-hemmer) og trametinib (MEK-hemmer) virker ved å inaktivere to ulike trinn i denne signalveien, og vil kunne bidra til større antitumor effekt og mindre sjanse for resistensutvikling sammenliknet med BRAF-hemmere i monoterapi. BRAF V600E mutasjon foreligger i varierende grad i de sjeldne kreftformene, ATC (anaplastisk tyriodea kreft), WHO grad 1-2 og 3-4 glioma (hjernesvulst), NSGCT/NGGCT (testikkelkreft) og tynntarmskreft. Formålet med studien er å undersøke klinisk effekt og sikkerhet av kombinasjonsbehandling med dabrafenib og trametinib i ovennevnte pasientgrupper med bekreftet BRAF mutasjon.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Petter Brandal

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1