Cristin-prosjekt-ID: 544941
Registrert av: REK Sist endret: 17. august 2018, 12:03

Cristin-prosjekt-ID: 544941
Registrert av: REK Sist endret: 17. august 2018, 12:03
Prosjekt

Tidlig urinsyregikt

prosjektleder

Tillmann Uhlig
ved Diakonhjemmet sykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Diakonhjemmet sykehus

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/1576

Kategorier

Prosjektkategori

  • Oppdragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2013 Slutt: 31. desember 2033

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tidlig urinsyregikt

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med studien er å øke forståelsen av sykdoms-oppståelse og utvikling ved urinsyregikt. Studien er del av en internasjonal studie til utvikling av nye klassifikasjonskriterier ved urinsyregikt. Denne kasus-kontrollstudien inkluderer pasienter med minst et hovent ledd som og hvor en har mistanke om urinsyregikt. En forsker vil undersøke leddværske for uratkrystaller og pasienten vil så allokeres til case (med uratkrystaller påvist), eller kontroll. Sertifisering av forskeren for påvisning av uratkrystaller er inkludert i studien og innebærer gjenkejennelse av uratkrystaller på tilsendte slides. Totalt rekurtteres 860 deltagere gjennom 22 internasjonale sentre.inklusive fire sentre i New Zealand som har tatt initiativ til studien. I den norske delen tar vi sikte på å inkludere minst 40 pasienter og vi ønsker å følge pasientene med klinisk kontroll etter 6 måneder, 12 måneder og 24 måneder for å studere sykdomsutviklingen og monitorere behandling.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Tillmann Uhlig

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Diakonhjemmet sykehus
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Performance of Ultrasound in the Diagnosis of Gout in a Multicenter Study: Comparison With Monosodium Urate Monohydrate Crystal Analysis as the Gold Standard.

Ogdie, Alexis R.; Taylor, William J.; Neogi, Tuhina; Fransen, Jaap; Jansen, Tim L.; Schumacher, H. Ralph; Louthrenoo, Worawit; Vazquez-Mellado, Janitzia; Eliseev, Maxim; McCarthy, Geraldine mfl.. 2017, Arthritis & Rheumatology. VCM, NAS, CANADA, TVGH, WES, DIAKONSYK, UPD, PENN, UoO, TUoA, UdEdRdJ, UMCN, CMU, UdSdP, HGUE, HGM, RIH, SUS, UdPVHU, INSERM, HCRUCES, BUMC, RH, MATER, UCD, UdSdG, UK DRESDENVitenskapelig artikkel

Survey Definitions of Gout for Epidemiologic Studies: Comparison With Crystal Identification as the Gold Standard.

Dalbeth, Nicola; Schumacher, H. Ralph; Fransen, Jaap; Neogi, Tuhina; Jansen, Tim L.; Brown, Melanie; Louthrenoo, Worawit; Vazquez-Mellado, Janitzia; Eliseev, Maxim; McCarthy, Geraldine mfl.. 2016, Arthritis care & research. NAS, VCM, RU, TAIWAN, HOSPCRUSES, DIAKONSYK, UPD, ISR, CMU, UdSdP, HGUE, MEXICO, PENN, BU, TUMORI, UoO, TUoA, UK DRESDEN, UdSdG, UdEdRdJ, NEDERLAND, TUoDTC, AP-HPVitenskapelig artikkel

Urinsyregikt - nytt innen diagnostikk og behandling.

Uhlig, Till; Eskild, Tron Hovind; Hammer, Hilde Berner. 2016, Tidsskrift for Den norske legeforening. DIAKONSYKVitenskapelig artikkel

Development of Preliminary Remission Criteria for Gout Using Delphi and 1000Minds® Consensus Exercises.

De Lautour, Hugh; Taylor, WJ; Adebajo, Ade; Alten, Rieke; Burgos-Vargas, Ruben; Chapman, Peter; Cimmino, Marco A.; da Rocha Castelar Pinheiro, Geraldo; Day, Richard; Harrold, Leslie R. mfl.. 2016, Arthritis care & research. TAIWAN, DIAKONSYK, UOMA, SPANIA, UoNMC, TJD, PENN, BU, TWWOW, UoO, STV, UMASS, UoS, TUoDTC, NEDERLAND, NEWZEALAND, UT, USA, BRASIL, STORBRITAN, UoAaB, CMU, JOLLA, UdSdP, MEXICO, HCRUCES, RTSUoNJB, GLOSTRUP, UCSD, UdSdG, UK DRESDEN, CHARITE, PUMCVitenskapelig artikkel

Diagnostic Arthrocentesis for Suspicion of Gout Is Safe and Well Tolerated.

Taylor, William J.; Fransen, Jaap; Dalbeth, Nicola; Neogi, Tuhina; Schumacher, Ralph; Brown, Melanie; Louthrenoo, Worawit; Vazquez-Mellado, Janitzia; Eliseev, Maxim; McCarthy, Geraldine mfl.. 2016, Journal of Rheumatology. UMCN, TAIWAN, DIAKONSYK, RUSSLAND, UPD, CMU, HGUE, MEXICO, HGM, INSERM, TUMORI, BU, UoO, TUoA, BUMC, GLOSTRUP, CMC, UdEdRdJ, UK DRESDEN, UdSdG, TUoDTC, NEDERLAND, ITALIA, AP-HPVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »