Cristin-prosjekt-ID: 544986
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 15:27 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 544986
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 15:27 Sist endret av: REK
Prosjekt

Lav-intensiv Kognitiv atferdsterapi for angstproblemer hos ungdom

prosjektleder

Bente Storm Mowatt Haugland
ved Ukjent institusjon

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

forskningsansvarlige enheter

 • Sørlandet sykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/2331

Finansiering

 • Helsedirektoratet
  Prosjektkode: 11/751-38 OG 14/4285-3
 • Regionale forskningsfond Vestlandet
  Prosjektkode: 235707
 • Regionale forskningsfond Oslofjordfondet
  Prosjektkode: 245807
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 229020

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Medisinske fag

Emneord

Randomiserte kontrollerte studier • Kognitiv atferdsterapi for barn • Skolehelsetjeneste • Forebyggende psykisk helsevern, barn og unge • Angst

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 6 Evaluering av behandlinger og terapeutiske intervensjoner

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Kontaktinformasjon

Telefon
97582317
Sted
Bente Storm Mowatt Haugland

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mai 2014 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Lav-intensiv Kognitiv atferdsterapi for angstproblemer hos ungdom

Populærvitenskapelig sammendrag

Low-intensity CBT for internalizing youth mental-health problems. A multi-site randomized controlled trial.

prosjektdeltakere

prosjektleder
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Negative life events, social support, and self-efficacy in anxious adolescents.

Raknes, Solfrid; Pallesen, Ståle; Bjåstad, Jon Fauskanger; Wergeland, Gro Janne; Hoffart, Asle; Dyregrov, Kari; Håland, Åshild Tellefsen; Haugland, Bente Storm Mowatt. 2017, Psychological Reports. SUS, NORCE, HAUKELAND, SFK, MODUMBAD, UIO, SØRLAND, HVL, UIBVitenskapelig artikkel

School-based cognitive behavioral interventions for anxious youth: study protocol for a randomized controlled trial.

Haugland, Bente Storm Mowatt; Raknes, Solfrid; Håland, Åshild Tellefsen; Wergeland, Gro Janne; Bjåstad, Jon Fauskanger; Baste, Valborg; Himle, Joe; Rapee, Ronald M.; Hoffart, Asle. 2017, Trials. SUS, MACQ, NORCE, MODUMBAD, UOMA, HAUKELAND, UIO, SØRLANDVitenskapelig artikkel

School Based, Early Intervention For Anxious Youth : An example of primary care psychology in Norway .

Haugland, Bente Storm Mowatt; Håland, Åshild Tellefsen; Bjåstad, Jon Fauskanger; Wergeland, Gro Janne; Raknes, Solfrid; Rogde, Anja Høye; Hilde, Øverby; Hoffart, Asle. 2015, European Congress of Psychology. NORCE, MODUMBAD, SØRLANDVitenskapelig foredrag

Islamifisering av psykoterapi.

Repål, Arne; Raknes, Solfrid. 2015, Tidsskrift for Norsk Psykologforening. NORCE, VESTFOLDFagartikkel

Grønne tanker om helsesøsterarbeid.

Raknes, Solfrid. 2014, Tidsskrift for helsesøstre. NORCEFagartikkel
1 - 5 av 5