Cristin-prosjekt-ID: 544988
Registrert av: REK Sist endret: 17. november 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 544988
Registrert av: REK Sist endret: 17. november 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Evaluering av ROP-teamet i Vestfold HF

prosjektleder

Anne Landheim
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/648

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 7. mai 2014 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Evaluering av ROP-teamet i Vestfold HF

Populærvitenskapelig sammendrag

Personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse har ofte sammensatte behov og trenger tjenester fra mange instanser. Samhandling mellom tjenestene er derfor helt nødvendig. Sykehuset i Vestfold HF startet 1. april 2013 ROP- teamet. Teamet skal sørge for en bedre samhandling om personer med alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse. De skal bistå kommunene og spesialisthelsetjenesten med ressurser rettet inn mot pasienter som har et utilstrekkelig tilbud. ROP-teamet har omtrent samme målgruppe som ACT-teamene, og arbeider etter mange av de samme kriteriene. Det primære formålet med evalueringen er å vurdere hvordan ROP-teamet arbeider som samhandlingsteam og hvordan det går med pasientene i en observasjonsperiode på to år. Evalueringen vil basere seg på samme metodikk og mange av de samme måleinstrumenter som ble brukt i evalueringen av ACT-teamene i Norge. En komparativ analyse av de to samhandlingsmodellene vil være et sentralt formål i evalueringen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Landheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Innlandet HF

Reidunn Evjen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nord universitet
1 - 2 av 2