Cristin-prosjekt-ID: 545000
Registrert av: REK Sist endret: 18. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 545000
Registrert av: REK Sist endret: 18. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

SHARE IT: Utvikling av nye verktøy for valg av behandling i kliniske konsultasjoner

prosjektleder

Per Olav Vandvik
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/1630

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2013 Slutt: 1. oktober 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

SHARE IT: Utvikling av nye verktøy for valg av behandling i kliniske konsultasjoner

Populærvitenskapelig sammendrag

Brukermedvirkning ved valg av behandling fordrer formidling av informasjon om fordeler og ulemper til pasienter. Da slik formidling kan være krevende er det utviklet verktøy for beslutningstøtte (decision aids) med det formål å hjelpe pasienter å treffe godt informerte beslutninger om behandling. Eksisterende verktøy er imidlertid tidkrevende å utvikle, er sjelden egnet til bruk i kliniske konsultasjoner og er i variabel grad basert på beste tilgjengelige dokumentasjon. Formålet med forskningen vår er å utvikle nye verktøy for beslutningstøtte knyttet til troverdige kliniske retningslinjer utviklet med GRADE metodikk. Verktøyene skal hjelpe pasienter og klinikere å treffe riktige avgjørelser sammen, ved å presentere informasjon om fordeler og ulemper på en forståelig måte. I SHARE IT studien utvikler og evaluerer vi nye verktøy for brukermedvirkning, såkalte decision-aids, knyttet til troverdige kliniske retningslinjer til bruk for pasienter og behandlere i kliniske konsultasjoner. Brukermedvirkning ved valg av behandling fordrer formidling av informasjon om fordeler og ulemper til pasienter. Da slik formidling kan være krevende er det utviklet verktøy for beslutningstøtte (decision aids) med det formål å hjelpe pasienter å treffe godt informerte beslutninger om behandling. Eksisterende verktøy er imidlertid tidkrevende å utvikle, er sjelden egnet til bruk i kliniske konsultasjoner og er i variabel grad basert på beste tilgjengelige dokumentasjon. Formålet med forskningen vår er å utvikle nye verktøy for beslutningstøtte knyttet til troverdige kliniske retningslinjer utviklet med GRADE metodikk. Verktøyene skal hjelpe pasienter og klinikere å treffe riktige avgjørelser sammen, ved å presentere informasjon om fordeler og ulemper på en forståelig måte. I SHARE IT studien utvikler og evaluerer vi nye verktøy for brukermedvirkning, såkalte decision-aids, knyttet til troverdige kliniske retningslinjer til bruk for pasienter og behandlere i kliniske konsultasjoner.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Olav Vandvik

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 1 av 1