Cristin-prosjekt-ID: 545018
Registrert av: REK Sist endret: 19. juni 2020, 09:01

Cristin-prosjekt-ID: 545018
Registrert av: REK Sist endret: 19. juni 2020, 09:01
Prosjekt

Barnefødsler og forskrivning av medikamenter

prosjektleder

Anders Engeland
ved Fysisk helse og aldring ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2012/2222

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2013 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Barnefødsler og forskrivning av medikamenter

Populærvitenskapelig sammendrag

Hvis et legemiddel som benyttes av en liten andel gravide og eventuelle skader er relativt sett mindre vanlige, vil det være vanskelig å knytte skadene til bruken av det spesielle legemiddelet. Størrelsen på undersøkelsene er derfor viktig når en ser på mulige konsekvenser av bruk av spesifikke medikamenter under svangerskapet. Målsettingen for prosjektet er: -Å kartlegge forskrivninger til gravide. -Å studere sammenhengen mellom forskrivninger av medikamenter til gravide og svangerskapsutfall og fødselskarakteristika. -Å studere sammenhengen mellom fødselskarakteristika og senere medikamentbruk hos mor og barn. -Å studere fars medikamentbruk ved start på/før svangerskap i forhold til svangerskapsutfall og fødselskarakteristika. -Å validere legemiddel-/sykdomsopplysninger i MFR (2004-) ved bruk av NorPD. -Å kartlegge endringer i bruk av medikamenter hos mor før, under og etter graviditet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anders Engeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fysisk helse og aldring ved Folkehelseinstituttet

Tor-Arne Hegvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for biomedisin ved Universitetet i Bergen

Pär Karlsson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Karolinska Institutet

Helle Kieler

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Karolinska Institutet

Viktor Wintzell

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Karolinska Institutet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »