Cristin-prosjekt-ID: 545038
Registrert av: REK Sist endret: 18. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 545038
Registrert av: REK Sist endret: 18. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Behandlingseffekt og brukerakseptans ved desentralisert face-time behandling av tvangslidelse (OCD)

prosjektleder

Bjarne Hansen
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/821

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2014 Slutt: 31. juli 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Behandlingseffekt og brukerakseptans ved desentralisert face-time behandling av tvangslidelse (OCD)

Populærvitenskapelig sammendrag

Tvangslidelse (OCD) er en alvorlig lidelse som ubehandlet typisk har et kronisk forløp. Befolkningsforekomst antas å være på 1-2%. Lidelsen rammer i de fleste tilfellene i barne- eller ungdomsårene. Livskvalitet og hverdagslig fungering påvirkes så stor utstrekning at OCD har havnet på Verdens helseorganisasjons liste over de 10 mest invalidiserende lidelsene. Det er utviklet effektive behandlingsmetoder, og som en tommelfingerregel får 60-70% klinisk betydningsfull og varig bedring ved hjelp av psykologiske intervensjoner. Metodene er imidlertid høyt kompetansekrevende, og behandlingstilbudet til pasientgruppen har vært dårlig. I 2012 startet Helsedepartementet oppbygging av OCD-team i hvert foretak. Norges geografi utfordrer imidlertid fremdeles dekningsgraden og i den foreliggende studien vil en, med utgangspunkt i opprettede OCD-team undersøke om ERP-behandling er like virksom dersom utredning og behandling gis face-time over nettet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bjarne Hansen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 1 av 1