Cristin-prosjekt-ID: 545063
Registrert av: REK Sist endret: 7. august 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 545063
Registrert av: REK Sist endret: 7. august 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Gluten provokasjon ved cøliaki og gluten sensitivitet

prosjektleder

Knut Lundin
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/1237

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 21. juni 2013 Slutt: 21. juli 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Gluten provokasjon ved cøliaki og gluten sensitivitet

Populærvitenskapelig sammendrag

Glutenintoleranse er et klinisk betydelig helseproblem. Gluten er en felles betegnelse på proteiner fra hvete, rug og bygg. Slik intoleranse kan arte seg som cøliaki - der er det uttalt betennelse i tynntarmen med skade av tarmtottene. Cøliaki har vært fokus for vår forskning i en årrekke og vi har gjort en rekke viktige oppdagelser. Cøliaki helbredes med at pasienten spiser gluten fri kost, dette fører til at tarmen leges og tarmtottene kommer tilbake. Mange personer har reaksjon på gluten, men der utredning ikke kan vise samme skade i tarmen. Dette kalles oftest glutensensitivitet uten cøliaki. Utredning av slike pasienter er vanskelig og krever kliniske provokasjonsforsøk. Spesielt vanskelig blir det når pasienter har startet med glutenfri kost uten at de har vært utredet for mulig cøliaki. Vi ønsker å provosere pasienter med kjent cøliaki, med mulig cøliaki og med glutensensitivitet uten cøliaki. Vi vil undersøke symptomer og immunsystemets aktivering ved glutenintoleranse.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Knut Lundin

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Stephanie Zühlke

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 2 av 2