Cristin-prosjekt-ID: 545069
Registrert av: REK Sist endret: 10. mai 2019, 13:33

Cristin-prosjekt-ID: 545069
Registrert av: REK Sist endret: 10. mai 2019, 13:33
Prosjekt

Risikofaktorer for tuberkulose og målretting av forebyggende behandling - en registerbasert prospektiv kohortstudie

prosjektleder

Brita Askeland Winje
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/1201

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juli 2014 Slutt: 1. juli 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Risikofaktorer for tuberkulose og målretting av forebyggende behandling - en registerbasert prospektiv kohortstudie

Populærvitenskapelig sammendrag

Målrettet screening og forebyggende behandling av latent tuberkulose er anbefalt både globalt og nasjonalt og er viktig for å redusere forekomsten av tuberkulose. Latent tuberkulose er vanlig og risikoen for å bli syk etter smitte varierer mye mellom mennesker. For å unngå å behandle et stort antall personer for å forebygge ett tilfelle med tuberkulose, og unngå bivirkninger, anbefales forebyggende behandling i dag i første rekke til personer med særlig høy risiko for å bli syk. Bruk av forebyggende behandling øker i Norge. Vi mangler imidlertid kunnskap om forekomsten av risikofaktorer blant dem som testes, om bruk av forebyggende behandling er tilstrekkelig målrettet mot grupper med høyest risiko, og i hvor stor grad risikofaktorene påvirker insidensen av tuberkulose. Formålet med studien er å kartlegge forekomsten av risikofaktorer blant personer som er screenet eller som er meldt til Tuberkuloseregisteret, og vurdere betydningen av disse risikofaktorene i en norsk kontekst.

Tittel

Targeting of individuals for treatment of latent tuberculosis infection – a registerbased prospective cohort study

Populærvitenskapelig sammendrag

Targeted testing and treatment of latent tuberculosis infection (LTBI) are important components of the World Health Organization’s (WHO’s) End TB strategy in low-incidence countries. The risk of developing TB after infection differs between individuals. To avoid treatment of a high number of infected persons to prevent one TB case, and to reduce the risk of severe adverse effects, treatment of LTBI is targeted primarily to individuals at highest risk of progression to TB. The use of preventive treatment for LTBI has increased in Norway. However, we have limited knowledge about medical risk factors, whether treatment is targeted to those at highest risk and to what extent this has an impact on the incidence of TB . The objective of this study is to explore the prevalence of risk factors among persons screened for LTBI or who have been notified to MSIS (TB register), and assess the impact of these factors in a Norwegian context.

The study includes blood-test results from eight Norwegian laboratories linked with data from Statistics Norway (SSB), the Norwegian Surveillance System for Infectious Diseases (MSIS), The Patient Registry (NPR) and the Norwegian Prescription Database (NorPD).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Brita Askeland Winje

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Fredrik Oftung

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Anne Torunn Mengshoel

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Richard Aubrey White

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Trude Margrete Arnesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »