Cristin-prosjekt-ID: 545081
Registrert av: REK Sist endret: 1. juli 2021, 20:26 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 545081
Registrert av: REK Sist endret: 1. juli 2021, 20:26 Sist endret av: REK
Prosjekt

NOPHO-DBH AML 2012

prosjektleder

Bernward Zeller
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2012/2277

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 4

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2013 Slutt: 31. desember 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

NOPHO-DBH AML 2012

Populærvitenskapelig sammendrag

Overlevelsen ved akutt myelogen leukemi (AML) hos barn er i Norden er p.t. på ca. 70%. Dette er på høyde med de beste resultater i verden, men det dør fortsatt for mange barn. NOPHO-DBH AML 2012 er en behandlings- og forskningsstudie for barn og ungdommer med AML. Studien tar sikte på å forbedre behandlingsresultatene ved å intensivere de første to cellegiftkurene, samt å identifisere pasienter med dårlig respons etter de første 2 kurene for å kunne behandle dem med økt intensitet (stamcelletransplantasjon). Måling av tidlig behandlingsrespons gjøres parallelt både ved flowcytometri og med måling av mRNA transcripter, for å undersøke om den siste har bedre prognostisk verdi. Det er lagt inn 2 randomiserte delstudier: 1) I første kur sammenlignes antracyklinene mitoxantron (standard arm) med Daunoxome (studiearm) 2) I 2. kur sammenlignes kur ADxE (standard) med kur FLADx (studiearm). Primær endepunkt er målt tidlig behandlingsrespons, sekundære endepunkter er bl.a. totaloverlevelse.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bernward Zeller

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1