Cristin-prosjekt-ID: 545118
Registrert av: REK Sist endret: 18. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 545118
Registrert av: REK Sist endret: 18. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Arctic rewind

prosjektleder

Espen Andre Haavardsholm
ved Diakonhjemmet sykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Diakonhjemmet sykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2012/2285

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 4

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2013 Slutt: 30. juni 2036

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Arctic rewind

Populærvitenskapelig sammendrag

Behandling av revmatoid artritt (RA, leddgikt) har utviklet seg mye etter introduksjon av biologiske legemidler, og man har nå som mål å behandle RA tidlig og aggressivt med sykdomsmodifiserende legemidler for å unngå leddskade. Formålet med ARCTIC REWIND er å studere om og hvordan man kan trappe ned sykdomsmodifiserende legemidler hos pasienter som i minst ett år har hatt remisjon av RA. ARCTIC REWIND er en norsk multisenterstudie der RA-pasienter som har vært i remisjon ett år i henhold til sykdomsaktivitetsmål og har sykdomsvarighet mindre enn 5 år randomiseres til ulike legemiddelstrategier. Pasientene følges over 3 år med bildediagnostikk, sykdomsaktivtetsmål, funksjonsmål og livskvalitetsmål. Resultater fra studien kan bidra til bedre behandling av pasientgruppen og unngåelse av unødvendig bruk av legemidler med bivirkninger. I tillegg kan studien ha samfunnsøkonomiske konsekvenser, da biologiske sykdomsmodifiserende legemidler er kostbare for samfunnet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Espen Andre Haavardsholm

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Diakonhjemmet sykehus

Camilla Fongen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diakonhjemmet sykehus

Ulf Gunnar Sundin

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diakonhjemmet sykehus

Lena Kristine Bugge Nordberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diakonhjemmet sykehus

Christina Spada

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Revmatismesykehuset AS
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »