Cristin-prosjekt-ID: 545125
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:29 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 545125
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:29 Sist endret av: REK
Prosjekt

Nevronale korrelater av funksjonell hjerneasymmetri: En kombinert hjerneavbildning og hjernestimulansstudie II

prosjektleder

Marco Andre Hirnstein
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Universitetet i Bergen

forskningsansvarlige enheter

  • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/2342

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2014 Slutt: 1. april 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Nevronale korrelater av funksjonell hjerneasymmetri: En kombinert hjerneavbildning og hjernestimulansstudie II

Populærvitenskapelig sammendrag

Funksjonell hjerneasymmetri er et hovedprinsipp for hjernens organisering – det mest anerkjente eksempelet på en slik organisering er venstre hemisfæres dominans når det gjelder språk. De underliggende nevronale mekanismer for språk er imidlertid ikke fullt ut kartlagt. Den mest brukte oppgaven for å studere språklateralisering er dikotisk lytting paradigmet. I tillegg er dikotisk lytting et redskap for å studere auditiv oppmerksomhet og kognitiv kontroll. I denne studien ønsker vi å kombinere hjerneavbildning (fMRI) og ikke-invasiv, fMRI-kompatibel nevrostimulering (tDCS) for å undersøke hvilke områder som ikke bare er involvert, men også kritiske i språklateralisering og kognitiv kontroll.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marco Andre Hirnstein

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Universitetet i Bergen
1 - 1 av 1