Cristin-prosjekt-ID: 545128
Registrert av: REK Sist endret: 18. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 545128
Registrert av: REK Sist endret: 18. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Diabetes og dødelighet

prosjektleder

Børge Sivertsen
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/2326

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. desember 2013 Slutt: 1. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Diabetes og dødelighet

Populærvitenskapelig sammendrag

Diabetes er en av de vanligste kroniske sykdommer i verden, og kjennetegnes ved at kroppens bukspyttkjertel ikke lenger produserer tilstrekkelig insulin noe som medfører et skadelig høyt blodsukkernivå. Sykdommen er assosiert med alvorlige senskader, og flere studier har påvist en økt mortalitetsrisiko av sykdommen. Det er imidlertid stor variasjon i størrelsen på denne risikoen, og det eksisterer få befolkningsbaserte studier som har undersøkt i hvilken grad diabetes, i kombinasjon med målt konsentrasjon av blodsukker, utgjør en risiko for tidlig død på tvers av kjønn og alder. Formålet med prosjektet er å studere betydningen av diabetes-relatert faktorer (f.eks. selvrapportert diabetes, blodsukkermåling, medisinering for diabetes) målt i Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK) i 1997-1999 med hensyn til mortalitetsrisiko registrert ut 2012 i Dødsårsaksregisteret. Det er planlagt 3-4 artikler hvor fokus er diabetes sett opp mot årsaks-spesifikk og total dødelighet 14 år senere.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Børge Sivertsen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1