Cristin-prosjekt-ID: 545138
Registrert av: SPREK Sist endret: 10. april 2019 22:00 Sist endret av: ukjent

Cristin-prosjekt-ID: 545138
Registrert av: SPREK Sist endret: 10. april 2019 22:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Psoriasis og hjertekarsykdom - Tromsøundersøkelsen

prosjektleder

Anne-Sofie Furberg
ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • UiT Norges arktiske universitet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/1796

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2014 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Psoriasis og hjertekarsykdom - Tromsøundersøkelsen

Populærvitenskapelig sammendrag

Studier indikerer at psoriasis kan være forbundet med kardiovaskulære sykdommer, men underliggende biologiske mekansimer er ikke klarlagt og befolkningsbaserte data er i stor grad mangelfulle. Formålet med prosjektet er derfor å skaffe ny og bedre kunnskap om den mulige sammenhengen mellom psoriasis og hjertekar-sykdom i en generell befolkning med bruk av nye metabolske og kardiovaskulære biomarkører. Vi vil gjøre prospektive epidemiologiske analyser i Tromsøundersøkelsen 2-6 med informasjon om psoriasis og mulige konfundere fra 1979-80 til 2007-08. Vi vil analysere serum metabolomet i kohorten og nivå av over 200 biomarkører*** korrelasjoner mellom disse kan peke på biologiske akser for sykdomsutvikling ved psoriasis. Vi vil teste om psoriasis er forbundet med økt risiko for ateroskleroseutvikling målt ved ultralyd halskar og økt risiko for hjerteinfarkt, hjerneslag eller død av disse sykdommene. Resultatene vil kunne bidra til utvikling av nye forebyggende tiltak og behandling.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne-Sofie Furberg

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 1 av 1