Cristin-prosjekt-ID: 545139
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 545139
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Tromsøundersøkelsen: Alkohol- og søvnproblemer i befolkningen

prosjektleder

Kamilla Rognmo
ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • UiT Norges arktiske universitet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/1790

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. november 2013 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tromsøundersøkelsen: Alkohol- og søvnproblemer i befolkningen

Populærvitenskapelig sammendrag

Det ser ut til å være en klar sammenheng mellom alkoholbruk og søvnvansker. Søvnløshet henger sammen med alkoholproblemer, og alkoholproblemer henger sammen med oftere, og mer søvnvansker. Imidlertid vet vi ikke noe om årsakssammenhengen, dvs om det er alkohol som fører til søvnvansker eller motsatt. Denne studien tar sikte på å undersøke dette ved bruk av longitudinelle data fra Tromsøundersøkelsen 4, 5 og 6. Dette gir muligheten til å undersøke et slikt årsaksforhold ved bruk av data fra den generelle befolkningen, noe som gir mer generaliserbare funn enn om man skulle studere pasientutvalg. I tillegg vil vi kunne undersøke risikoen for at mennesker som lider av både søvnløshet og alkoholproblemer skal oppleve en rekke negative konsekvenser. Resultatene kan gi behandlere i primær – og spesialisthelsetjenesten verdifull informasjon som kan benyttes både i behandlings- og forebyggingsøyemed.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kamilla Rognmo

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 1 av 1