Cristin-prosjekt-ID: 545142
Registrert av: REK Sist endret: 21. februar 2018, 14:56

Cristin-prosjekt-ID: 545142
Registrert av: REK Sist endret: 21. februar 2018, 14:56
Prosjekt

Hvordan går det med pasientene? En naturalistisk prospektiv studie av pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

prosjektleder

Helle Wessel Andersson
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/1733

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Medisinske fag

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. desember 2013 Slutt: 20. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hvordan går det med pasientene? En naturalistisk prospektiv studie av pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vitenskapelig sammendrag

Det overordnede målet studien er å få økt kunnskap om faktorer som er assosiert med ulike behandlingsutfall ved døgnbehandling for rusavhengighet. Studien fokuserer på tre sentrale utfallsmål i rusbehandling; behandlingsavbrudd, tilbakefall og pasienttilfredshet. En vil spesifikt undersøke om faktorer relatert til behandlingsprosess innvirker på utfallet av behandlingen, og samtidig studere betydningen av ulike pasientrelaterte faktorer i den norske pasientpopulasjonen.

Studien vil bidra til at vi får mer og bedre kunnskap om noen av de faktorene som er viktige for behandlingsresultat. Prosjektet vil være et viktig bidra til den eksisterende forskningen på feltet, og for oppbyggingen av kunnskapsgrunnlaget for helseområdet.

Resultatene vil være relevante for arbeidet med å utvikle et behandlingstilbud som er best mulig tilpasset pasientenes sammensatte behov, bedre behandling og mindre frafall

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Helle Wessel Andersson

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved St. Olavs Hospital HF

Eli Otterholt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Møre og Romsdal HF

Grete Flemmen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
1 - 3 av 3