Cristin-prosjekt-ID: 545150
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 16:34 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 545150
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 16:34 Sist endret av: REK
Prosjekt

Antibiotika tidlig i livet og senere risiko for immunmediert sykdom

prosjektleder

Ketil Størdal
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

forskningsansvarlige enheter

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/2114

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2014 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Antibiotika tidlig i livet og senere risiko for immunmediert sykdom

Populærvitenskapelig sammendrag

De siste tiår har reduksjon i infeksjonssykdommer blant barn i rike land blitt avløst av en økning i immunmedierte sykdommer (astma/allergi, type 1 diabetes, inflammatorisk tarmsykdom og cøliaki). En mulig forklaring på dette er at endret mikrobiologisk eksponering kan modulere senere immunrespons. Etableringen av tidlig tarmflora, som er påvirket av forløsningsmetode, amming og antibiotika, kan være viktig for utvikling av immunitet og toleranse. Kunnskapet om potensielle konsekvenser for sykdom og helse i et livsløp er mangelfull.

Risikoen for inflammatorisk tarmsykdom ser ut til å være økt ved tidlig bruk av antibiotika, og våre data finner en tilsvarende assosiasjon med risiko for cøliaki. Hovedmålet er å studere om miljøfaktorer som påvirker tidlig mikroflora (spesielt antibiotika i svangerskap/første leveår samt forløsning ved keisersnitt) er assosiert med senere risiko for immunmediert sykdom. Primært utvalg er prospektive kohorter, men med replikasjon på befolkningsnivå.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ketil Størdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Ketil Størdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet

Karl Staffan Mårild

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet

Lars Christian Mørch Stene

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet

Wenche Nystad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »