Cristin-prosjekt-ID: 545156
Registrert av: REK Sist endret: 18. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 545156
Registrert av: REK Sist endret: 18. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Psykisk helse og dødelighet

prosjektleder

Børge Sivertsen
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/599

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2014 Slutt: 1. april 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Psykisk helse og dødelighet

Populærvitenskapelig sammendrag

Depresjon har vært knyttet til økt risiko for dødelighet, men styrken på denne linken, samt spørsmål om residualkonfundering er fortsatt uklart. Det er også usikkerhet knyttet til om angst representerer en tilsvarende økt mortalitetsrisiko, da tidligere studier har vist både en positiv og negativ sammenheng med senere død. I forhold til andre aspekter ved mental helse har noen få studier knyttet mangel på positiv affekt til både økt sykelighet og dødelighet, men det er fortsatt mange uvissheter knyttet til en slik mulig sammenheng. Formålet med dette prosjektet er å studere betydningen av ulike mål på mental helse (f.eks. symptomer på depresjon, angst, helseeangst, positiv/negativ affekt) målt i Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK) i 1997-1999 mot senere risiko for mortalitet registrert ut 2012 i Dødsårsaksregisteret. Det er planlagt 3-4 artikler hvor fokus er mental helse sett opp mot total årsaks-spesifikk dødelighet 14 år senere.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Børge Sivertsen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1