Cristin-prosjekt-ID: 545167
Registrert av: REK Sist endret: 18. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 545167
Registrert av: REK Sist endret: 18. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Sovemedisiner, kreft og dødelighet

prosjektleder

Børge Sivertsen
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/591

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2014 Slutt: 1. april 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sovemedisiner, kreft og dødelighet

Populærvitenskapelig sammendrag

Det har blitt anslått at 6 % -10 % av den amerikanske befolkningen bruker sovemedisiner regelmessig , og tilsvarende tall er funnet i europeiske land. En mulig sammenheng mellom bruk av sovemedisiner og økt dødsrisiko er funnet i flere studier. Mens de fleste av disse studiene har fokusert på total dødelighet uavhengig av dødsårsak, har noen få studier funnet en spesiell sterk sammenheng med kreftdødsfall. Det finnes derimot få studier som har undersøkt undergrupper av sovemedisiner (for eksempel benzodiazepiner og Z-medisiner). For å utvide vår forståelse av denne sammenhengen, vil den aktuelle studien koble informasjon fra Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK) fra 1997-1999 til Kreftregisteret og Dødsårsaksregisteret . Målet med prosjektet er å undersøke om bruk av ulike hypnotika ( ATC -kode N05C med undergrupper ) er assosiert med økt risiko for utvikling av kreft, samt total og årsaksspesifikk dødelighet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Børge Sivertsen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1