Cristin-prosjekt-ID: 545182
Registrert av: REK Sist endret: 18. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 545182
Registrert av: REK Sist endret: 18. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

En generasjonsstudie av risikofaktorer for spiseforstyrrelser og spiseproblemer

prosjektleder

Leila Torgersen
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/1264

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2014 Slutt: 1. august 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En generasjonsstudie av risikofaktorer for spiseforstyrrelser og spiseproblemer

Populærvitenskapelig sammendrag

Bestemødrenes svangerskap kan ha betydning for barnebarnas risiko for spiseproblemer. Svangerskapskomplikasjoner hos bestemor (generasjon1) kan være en risikofaktor for barnets (generasjon2) senere utvikling av spiseforstyrrelser, som igjen kan påvirke hennes svangerskap og dermed utgjøre en risiko for spiseforstyrrelser hos barnebarnet (generasjon3). Hensikten med studien er derfor å identifisere mekanismer gjennom hvilke svangerskap/fødselskomplikasjoner i Generasjon 1 kan predikere spiseforstyrrelser og svangerskap/fødselskomplikasjoner i generasjon 2 og barnevariabler (inkludert neonatale utfall, temperament, tidlig vektutvikling, og spiseproblemer) i generasjon 3. Dette kan gjøres ved å identifisere MoBa-kvinnenes mødre i Medisinsk fødselsregister og koble denne informasjonen med data på svangerskap og spiseproblemer i MoBa. Dette vil gi viktig kunnskap om årsakene til en av våre mest alvorlige psykiatriske lidelser.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Leila Torgersen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1