Cristin-prosjekt-ID: 545191
Registrert av: SPREK Sist endret: 18. juli 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 545191
Registrert av: SPREK Sist endret: 18. juli 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Effekten av trening hos eldre pasienter som har erfart hoftebrudd: En klinisk randomisert studie

prosjektleder

Astrid Bergland
ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • OsloMet - storbyuniversitetet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/1441

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2014 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekten av trening hos eldre pasienter som har erfart hoftebrudd: En klinisk randomisert studie

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet vil bidra med ny kunnskap om effekten av ulik intensitet mht styrke og balanse i tidlig oppfølgingsfase etter operasjon for hoftebrudd. Hovedproblemstillingen i dette prosjektet er å er å utforske om et høy intensivt styrke- og balanse-treningsprogram har bedre effekt enn et lav intensivt styrke- og balanse-treningsprogram på funksjonsstatusen målet med Short Physical Performance Battery (SPPB) hos pasienter med hoftebrudd. Delproblemstillinger er utforske om dette høy intensivt styrke- og balanse-treningsprogram har bedre effekt enn et ‘lav intensivt styrke- og balanse-treningsprogram’ på smerte, utholdenhet og livskvalitet målt med henholdsvis Numerisk Pain Rating Scala (NPRS), 6 minutters gang test og SF-36. Design er en randomisert kontrollert studie. Dataene vil bli analysert i forhold til ”intention-to-treat” prinsipper.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Astrid Bergland

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 1 av 1