Cristin-prosjekt-ID: 545195
Registrert av: REK Sist endret: 6. mai 2019, 22:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 545195
Registrert av: REK Sist endret: 6. mai 2019, 22:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Eksponeringsstudie med E.coli bakterier

prosjektleder

Kurt Hanevik
ved Nasjonal kompetansetjeneste for tropiske infeksjonssykdommer ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/826

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2014 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Eksponeringsstudie med E.coli bakterier

Populærvitenskapelig sammendrag

Experimental infection of volunteers with heat-stable toxin (ST)-only producing enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC): Contributing to the development of vaccines against childhood diarrhea in low- and middle-income countries (ETECvac)

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Kurt Hanevik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for tropiske infeksjonssykdommer ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Universitetet i Bergen

Halvor Sommerfelt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Hans Steinsland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Sunniva Todnem Sakkestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 4 av 4