Cristin-prosjekt-ID: 545196
Registrert av: REK Sist endret: 18. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 545196
Registrert av: REK Sist endret: 18. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Epigenetisk profil og tarmbakterier hos IBS pasienter--en tvillingstudie

prosjektleder

Jennifer Harris
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/1430

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2015 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Epigenetisk profil og tarmbakterier hos IBS pasienter--en tvillingstudie

Populærvitenskapelig sammendrag

Irritabel tarm-syndrom (IBS) er en vanlig kronisk lidelse som rammer ca. 20 % av befolkningen. Diagnosen er utelukkende basert på symptomer som inkluderer forskjellige kombinasjoner av magesmerter/ubehag, diare og forstoppelse. Symptomene kan være svært plagsomme og medfører for mange av pasientene et høyt forbruk av helsetjenester og økt sykefravær. Årsaken til lidelsen er uklar, men mekanismer som involverer samspill mellom unormal tarmaktivitet og økt følsomhet i tarmen er viktige for IBS. Forskning har vist at både arvelige og miljømessige faktorer har betydning for utvikling av IBS. I denne studien ønsker vi å utnytte de unike fordelene ved tvillingstudier for å undersøke om miljøfaktorer som sosiale forhold, psykisk stress, tidligere infeksjoner og tarmfloraens sammensetning kan påvirke arveligheten av IBS. Resultatene fra studien vil gi verdifull innsikt om de biologiske mekanismene bak symptomene til IBS, og ha betydning for utvikling av ny behandling for IBS.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jennifer Harris

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1