Cristin-prosjekt-ID: 545230
Registrert av: REK Sist endret: 9. august 2021, 10:46 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 545230
Registrert av: REK Sist endret: 9. august 2021, 10:46 Sist endret av: REK
Prosjekt

BGB324: Ny behandling ved akutt myelogen leukemi og myelodysplasi

prosjektleder

Bjørn Tore Gjertsen
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/710

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 1

Tidsramme

Avsluttet
Start: 6. juni 2014 Slutt: 16. mai 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

BGB324: Ny behandling ved akutt myelogen leukemi og myelodysplasi

Populærvitenskapelig sammendrag

Akutt myelogen leukemi (AML) og myelodysplasi (MDS) er sykdommer som utspringer fra umodne beinmargsceller. Beinmargsceller skal normalt bli til modne lymfocytter, blodplater, røde blodceller og hvite blodceller. Både myelodysplasi og akutt blodkreft (AML) går utover den normale produksjonen av blodceller. Symptomer ved MDS og akutt blodkreft knyttes til slik cellesvikt. Denne forskningsstudien retter seg mot pasienter med akutt myelogen leukemi som har fått tilbakefall av tidligere behandling, samt tidligere ubehandlede eldre pasienter over 65 år som ikke ikke er kandidater til standardbehandling. Pasienter med MDS kan ha forsøkt en behandlingsrunde. Studien skal gi svar på hva som er det beste dosering av tablettbehandling med BGB324, kartlegge eventuelle bivirkninger og se etter effekt på sykdommen.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Bjørn Tore Gjertsen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 1 av 1