Cristin-prosjekt-ID: 545240
Registrert av: REK Sist endret: 18. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 545240
Registrert av: REK Sist endret: 18. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

REPORT-HF: Internasjonal registerstudie for å evaluere behandling av hjertesvikt gjennom longitudinale observasjoner

prosjektleder

Dan Atar
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/1249

Kategorier

Prosjektkategori

  • Oppdragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2014 Slutt: 30. august 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

REPORT-HF: Internasjonal registerstudie for å evaluere behandling av hjertesvikt gjennom longitudinale observasjoner

Populærvitenskapelig sammendrag

Hjertesvikt er årsak til over 1 million innleggelser i Nord Amerika og Europa, flere studier har blitt gjort med inkosistente resultater i tilegg til lite informasjon om sykdomsbehandling og langtidsoppfølging (>1 år). Denne studien er en global, prospektiv, non-intervensjonell registerstudie for å samle inn data om behandling og forløp av pasienter med hjertesvikt. -Hovedmålsetning for registerstudien er å samle inn data om behandling av hjertesvikt, fra pasienten blir lagt inn på sykehus og til og med 3 år etter utskrivelse. Pasienter med nydiagnostisert hjertesvikt og pasienter med kronisk hjertesvikt vil være aktuelle. I tilegg vil man også se på: -Evaluere livskvalitet gjennom pasientspørreskjema (EQ-5D) -Evaluere helsøkonomi fra sykehusinnleggelse til og med år 3 etter utskrivelse

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Dan Atar

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1