Cristin-prosjekt-ID: 545245
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:30 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 545245
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:30 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kosmetisk brystkirurgi: Psykisk helse og psykososiale faktorer

prosjektleder

Tilmann von Soest
ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Universitetet i Oslo

forskningsansvarlige enheter

  • Universitetet i Oslo

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/899

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. april 2014 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kosmetisk brystkirurgi: Psykisk helse og psykososiale faktorer

Populærvitenskapelig sammendrag

Studien skal gi kunnskap om psykososiale egenskaper ved pasienter som har tatt brystforstørrelses- eller brystreduksjonskirurgi ved å bruke allerede innsamlede data fra Mor og barn-studien. Prosjektet vil gi unik informasjon om hvorvidt pasienter med erfaringer med kosmetiske brystoperasjoner skiller seg fra kvinner som ikke har hatt slike erfaringer i forhold til sosiodemografi, personlighet, psykisk helse, psykososiale faktorer og psykisk helse. Vi vil også undersøke hvorvidt kosmetiske brystkirurgipasienter har en høyere risiko for å ha ammeproblemer. Vi vil bruke longitudinelle data fra ca. 95.000 mødre som har blitt samlet inn ved 9 tidspunkter. Ved ett av tidspunktene er spørsmål om hvorvidt respondenten har tatt en brystforstørrelse, brystreduksjon, eller andre typer brystoperasjon inkludert i spørreskjemaet. Undersøkelsen inneholder videre omfattende informasjon om kjennetegn ved mødrene, inkludert mål på sosiodemografi, personlighet, psykologiske faktorer og psykisk helse.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Tilmann von Soest

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Universitetet i Oslo
1 - 1 av 1