Cristin-prosjekt-ID: 545250
Registrert av: REK Sist endret: 15. juni 2021, 13:42

Cristin-prosjekt-ID: 545250
Registrert av: REK Sist endret: 15. juni 2021, 13:42
Prosjekt

Foreldres alkoholkonsum og negative langtidsutfall hos deres barn: rus, psykiske problemer og arbeidsledighet

prosjektleder

Ingunn Olea Lund
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/867

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 2. januar 2015 Slutt: 8. januar 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Foreldres alkoholkonsum og negative langtidsutfall hos deres barn: rus, psykiske problemer og arbeidsledighet

Populærvitenskapelig sammendrag

Alkohol står for det største omfanget av rusmiddelproblemer i Norge, både med hensyn til hvor mange som har et rusmiddelproblem og omfanget av de helsemessige og sosiale konsekvensene av rusmiddelbruken. Blant de negative følgene av alkoholbruk, er de som rammer barn. Hvor mange som berøres negativt, og hvor alvorlige konsekvensene er, vil være en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for alkoholpolitiske vurderinger og beslutninger. Denne epidemiologiske studien kombinerer survey og registerdata. De vitenskapelige formålene er å undersøke om alkoholkonsum blant foreldre i normalbefolkningen gir økt forekomst av følgende problemer hos deres barn som unge voksne: 1) rusproblemer som unge voksne 2) psykiske problemer som unge voksne 3) blir arbeidsløse og/eller trygdemottakere i ung alder HUNT 2 og 3 og UngHUNT 1 og 3 vil kobles med flere register for å besvare ovennevnte problemstillinger

Tittel

Alcohol drinking patterns among parents and long-term health and social consequences among their children

Populærvitenskapelig sammendrag

The main aim of this project is to study the putative long-term effects of various forms of parental drinking patterns in regard to their children’s mental health, substance use and workforce non-participation

Background and motivation:
A fairly extensive literature shows that children whose parents suffer from alcohol use disorder (AUD) are at increased risk for various health and social problems, including substance use problems, mental health problems and unemployment. However, much less is known about how children are affected by parental alcohol consumption other than clinically diagnosed alcohol problems. This project addresses a poorly researched, yet important topic concerning the impact of more normative patterns of parental drinking on child long-term outcomes.

The primary aim is to investigate the putative long-term effects of parental drinking in regard to their children’s mental health, substance use and workforce non-participation using the combined survey and register data. We will take into account important factors such as parental mental health, gender and social inequality, while controlling for early adolescent problems (such as early substance use and/or mental health problems in children).

The project moves beyond the traditional approach of using a single data source, e.g. survey data alone or registry data alone to examine long-term health and social outcomes among children of parents in the general population with varying degrees of alcohol use and abuse. We combine existing survey data available for family triads (mothers, fathers - and children) with prospective nationwide registry data (available longitudinally for child health and social outcomes).

In sum, this general population longitudinal cohort design offers the unique opportunity to connect and analyze detailed information on parental drinking obtained from survey data with long-term child outcomes obtained from continuously updated nationwide registries.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Ingunn Olea Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Trond Nordfjærn

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NTNU Universitetsbiblioteket ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Eivind Ystrøm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Anne-Marie Laslett

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Turning point

Priscilla Martinez

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Alcohol Research Group
1 - 5 av 15 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Ny norsk forskning: Hvordan påvirkes barn av foreldres alkoholbruk?

Lund, Ingunn Olea; Burdzovic Andreas, Jasmina; Johansen, Stian. 2021, Forskersonen.no. FHI, UIOKronikk

Parental Risk Constellations and Future Alcohol Use Disorder (AUD) in Offspring: A Combined HUNT Survey and Health Registries Study.

Burdzovic, Jasmina; Torvik, Fartein Ask; Ystrøm, Eivind; Skurtveit, Svetlana; Handal, Marte; Martinez, Priscilla; Laslett, Anne-Marie; Lund, Ingunn Olea. 2021, Psychology of Addictive Behaviors. FHI, ARG, UIO, LTUVitenskapelig artikkel

Association of Constellations of Parental Risk With Children's Subsequent Anxiety and Depression: Findings From a HUNT Survey and Health Registry Study.

Lund, Ingunn Olea; Skurtveit, Svetlana; Handal, Marte; Bukten, Anne; Torvik, Fartein Ask; Ystrøm, Eivind; Burdzovic, Jasmina. 2019, Nasjonalt seminar for forskere på rusfeltet (Vettre-seminaret). FHI, UIOFaglig foredrag

Alcohol use disorder (AUD) in offspring following exposure to parental risk constellations during adolescence: A combined HUNT survey and health registries study.

Burdzovic, Jasmina; Torvik, Fartein Ask; Ystrøm, Eivind; Skurtveit, Svetlana; Handal, Marte; Lund, Ingunn Olea. 2019, Nasjonalt seminar for forskere på rusfeltet (Vettre-seminaret). FHIPoster

Ny innsikt om foreldres drikking og barns psykiske plager.

Lund, Ingunn Olea; Andreas, Jasmina Burdzovic; Torvik, Fartein Ask. 2019, Dagensnæringsliv. FHI, UIOKronikk
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »