Cristin-prosjekt-ID: 545290
Registrert av: REK Sist endret: 20. desember 2018 09:08

Cristin-prosjekt-ID: 545290
Registrert av: REK Sist endret: 20. desember 2018 09:08
Prosjekt

Norsk pasientregister som datakilde for Dødsårsaksregisteret – kan registreringer fra spesialisthelsetjenesten gi ny kunnskap om dødsårsaker?

prosjektleder

Stein Emil Vollset
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/2311

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2014 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Norsk pasientregister som datakilde for Dødsårsaksregisteret – kan registreringer fra spesialisthelsetjenesten gi ny kunnskap om dødsårsaker?

Populærvitenskapelig sammendrag

SAMMENDRAG Prosjektet vil benytte en kopling mellom data på alle dødsfall i årene 2008-2012 i Dødsårsaksregisteret og data fra Norsk pasientregister i den samme perioden. Prosjektet har flere formål: 1) beskrive kvaliteteten på data i dødsårsaksregisteret gjennom forekomst av såkalte "garbage" koder som underliggende dødsårsak 2) benytte tilleggsdata fra sykehusinnleggelser og andre kontakter med spesialisthelsetjenesten til å evaluere og forbedre redistribusjonsalgoritmer som benyttes i det internasjonale "Global Burden of Disease" prosjektet 3) Gi en epidemiologisk beskrivelse av dødsfall i sykehus og dødsfall etter kontakter med spesialisthelsetjenesten for årene 2008-2012. Forskningsprosjektet har sitt utspring i Sykdomsbyrdeprosjektet som er etablert ved Nasjonalt folkehelseinstitutt i 2013 og en datakopling etablert under en datakvalitetssikringsavtale mellom Dødsårsaksregisteret og Norsk pasientregister. REK søkes for å hjemle deling av data med forskere utenfor registrene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Stein Emil Vollset

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Stein Emil Vollset

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Psykisk og fysisk helse ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2