Cristin-prosjekt-ID: 545304
Registrert av: REK Sist endret: 18. juni 2020, 12:52

Cristin-prosjekt-ID: 545304
Registrert av: REK Sist endret: 18. juni 2020, 12:52
Prosjekt

Smertefølsomhet og kronisk smerte hos ungdom

prosjektleder

Christopher Sivert Nielsen
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/2264

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2014 Slutt: 31. januar 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Smertefølsomhet og kronisk smerte hos ungdom

Populærvitenskapelig sammendrag

Bakgrunn: Kronisk smerte er et betydelig folkehelseproblem og den viktigste årsak til uførhet. Forekomsten er høyere, og alvorsgraden er større hos kvinner i ungdomsårene, men ikke før pubertet. Dette gir grunnlag for å mistenke at kjønnshormoner spiller en viktig rolle, noe som er støttet av dyrestudier, men enda ikke bekreftet hos mennesker. Hos voksne er økt smertefølsomhet assosiert med utvikling av kronisk smerte. Dette er i liten grad undersøkt hos barn og unge. Formål: 1) Sammenlikne smertefølsomhet for ungdommer med og uten kronisk smerte*** 2) Undersøke om økt smertefølsomhet gir økt risiko for utvikling av kronisk smerte to år senere*** 3) Undersøke sammenhengen mellom smertefølsomhet og demografiske faktorer, samt fedme, fysisk aktivitet, psykisk helse og søvnproblemer*** 4) Undersøke sammenhengen mellom pubertetsalder og smertefølsomhet*** 5) Undersøke sammenhengen mellom pubertetsalder og kronisk smerte, og om denne sammenhengen kan forklares (medieres) av endret smertefølsomhet.

Tittel

Quantitative sensory tests and prediction of early onset chronic pain

Populærvitenskapelig sammendrag

Pediatric pain is an important public health issue, affecting 11–44% of the pediatric population. Children with pain may experience poorer psychosocial functioning, decreased levels of physical activity, higher rates of sleep disturbances, and higher levels of school absenteeism. Ultimately, this may result in poorer quality of life, long term disability, and financial impact. Identification of risk factors for the development of chronic pain has drawn from biopsychosocial models of pain. The use of psychophysical pain procedures such as Quantitative Sensory Testing (QST) provides physical correlates by incorporating sensory nervous system assessment. To date, very limited research on QST is available in pediatric populations. Thus the aim of this study is to explore whether QST measures of pain sensitivity among 15-16 year olds are predictive of new-onset pain assessed two years later.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Christopher Sivert Nielsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet

Birgitte Freiesleben de Blasio

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for metodeutvikling og analyse ved Folkehelseinstituttet

Sinead Holden

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Aalborg Universitet
Aktiv cristin-person

Arnoldo Frigessi

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for biostatistikk ved Universitetet i Oslo

Emmanuel Bäckryd

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sverige
1 - 5 av 16 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

The peer effect on pain tolerance.

Engebretsen, Solveig; Frigessi, Arnoldo; Engø-Monsen, Kenth; Furberg, Anne-Sofie; Stubhaug, Audun; De Blasio, Birgitte Freiesleben; Nielsen, Christopher Sivert. 2018, Scandinavian Journal of Pain. UIT, UNN, FHI, UIO, OUS, TELENORVitenskapelig artikkel

A population-based study of quantitative sensory testing in adolescents with and without chronic pain.

Tham, See Wan; Palermo, Tonya M; Holley, Amy Lewandowski; Zhou, Chuan; Stubhaug, Audun; Furberg, Anne-Sofie; Nielsen, Christopher Sivert. 2016, Pain. UIT, SCRI, UNN, FHI, UIO, OUS, UoW, OHSUVitenskapelig artikkel
1 - 2 av 2