Cristin-prosjekt-ID: 545306
Registrert av: REK Sist endret: 18. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 545306
Registrert av: REK Sist endret: 18. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

En forbedret QFT test

prosjektleder

Carol Holm-Hansen
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/1279

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. august 2014 Slutt: 15. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En forbedret QFT test

Populærvitenskapelig sammendrag

Riktig diagnose er nødvendig for kontroll av tuberkulose (TB) sykdom. TB påvises med bruk av mikroskopi, dyrkning av bakterier og/eller kliniske symptomer. Nye immune-baserte metoder er lovende. En kommersielt-tilgjengelig metode, QuantiFERON®-TB, er blitt evaluert i flere studier utført i mange land. Mens testen er spesifikk, sensitivitet må forbedres. Vi har utviklet en metode som øker interferon gamma produksjon i antigen-spesifikk aktiverte T-celler. Denne metoden vil bidra til å øke sensitiviteten av QuantiFERON®-TB testen. Metoden må testes med bruk av blodprøver fra personer med tuberkulose, tuberkulose og HIV, friske TB-eksponerte kontroller og friske ikke TB-eksponerte kontroller. Pasienter og eksponerte kontroller blir rekrutterte i et høyt TB-endemisk land. Kontroller som er aldri blitt eksponerte til TB må rekrutteres i et lavt TB-endemisk land. Vi søker REK om godkjenning for blodprøvetaking fra 10 frivillige ikke TB-eksponerte personer ved Folkehelseinstituttet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Carol Holm-Hansen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1