Cristin-prosjekt-ID: 545325
Registrert av: REK Sist endret: 5. desember 2018, 10:28

Cristin-prosjekt-ID: 545325
Registrert av: REK Sist endret: 5. desember 2018, 10:28
Prosjekt

Overvåking av rotavirusinfeksjon i Norge

prosjektleder

Elmira Flem
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/624

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 2. juni 2014 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Overvåking av rotavirusinfeksjon i Norge

Populærvitenskapelig sammendrag

Rotavirus er den vanligste årsak til gastroenteritt blant småbarn og bidrar til en betydelig sykdoms- og samfunnsøkonomisk byrde. Fra høsten 2014 innføres rotavirusvaksine i det norske barnevaksinasjonsprogrammet. Det er viktig å kartlegge sykdomsbyrden av rotavirus i Norge før vaksinen innføres samt å studere vaksinens effekt på sykdomsforekomst i befolkningen. I januar 2014 startet vi aktiv overvåking av rotavirusinnleggelser ved barneavdelinger (prosjekt 2013/2038), men vi rekker kun å overvåke én rotavirussesong før vaksinen innføres. Derfor søker vi om tillatelse til å bruke tidligere innsamlede data og prøver lagret i biobank fra et tidligere prosjekt som var REK-godkjent i 2006 (ref. S-05406, Overvåking av rotavirussykdom i Norge). Studien er viktig for å kunne vurdere nytten av innføring av vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet i Norge og vil også gi kunnskap til land som vurderer å innføre slik vaksinering.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Elmira Flem

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Elmira Flem

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for metodeutvikling og analyse ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2