Cristin-prosjekt-ID: 545330
Registrert av: REK Sist endret: 9. januar 2021 12:09 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 545330
Registrert av: REK Sist endret: 9. januar 2021 12:09 Sist endret av: REK
Prosjekt

Effekt av anti-TNF behandling på karbetennelse ved spondyloartropati

prosjektleder

Ivana Hollan
ved Revmatismesykehuset AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Revmatismesykehuset AS

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/721

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 30. april 2014 Slutt: 31. desember 2040

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekt av anti-TNF behandling på karbetennelse ved spondyloartropati

Populærvitenskapelig sammendrag

Pasienter med spondylartritt (SpA) har høy forekomst av hjertekarkomplikasjoner. En av grunnene kan være inflammasjon i blodkar. Karbetennelse kan føre til aortaaneurismer (utposning på hovedpulsåre), aortaklaffefeil, og til nedsatt blodgjennomstrømning gjennom vev (som kan ytre seg f.eks. som hjerteinfarkt) pga. betennelse eller aterosklerose (fett- og kalkavleiringer i blodårer). Pga. manglende diagnostiske verktøy har denne blodkarsbetennelse fått lite oppmerksomhet, og behandlingsmulighetene vært begrenset. Derfor ønsker vi å kartlegge forekomst og utbredelse av karbetennelse hos personer med og uten SpA, og undersøke om en slik karbetennelse ved SpA kan reverseres ved bruk av anti-TNF midler. I tillegg vil vi undersøke mulige prediktorer og risiko for hjertekarkomplikasjoner. Resultatene kan føre til bedre forebygging og behandling av karbetennelse (med ledsagende hjertekarkomplikasjoner) ved SpA, og muligens også i befolkningen generelt.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ivana Hollan

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Revmatismesykehuset AS
1 - 1 av 1