Cristin-prosjekt-ID: 545332
Registrert av: REK Sist endret: 12. april 2018, 12:29

Cristin-prosjekt-ID: 545332
Registrert av: REK Sist endret: 12. april 2018, 12:29
Prosjekt

RSI-Bergen/Nye MR diffusjonsopptak

prosjektleder

Leif Oltedal
ved Radiologisk avdeling ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/713

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2014 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

RSI-Bergen/Nye MR diffusjonsopptak

Populærvitenskapelig sammendrag

MR undersøkelser er viktige for diagnostikk av en rekke sykdommer. Den teknologiske utviklingen på feltet er enorm og nye teknikker / MR sekvenser tas stadig i bruk. En hyppig brukt teknikk, Diffusion-Weighted Imaging (DWI) måler en kjent vevsegenskap (diffusjon av vann) og brukes i diagnostikk av for eksempel hjerneslag, infeksjoner og svulster.

Forskere ved UCSD har videreutviklet DWI slik at man kan få mer detaljert informasjon om diffusjon av vannmolekyler og derigjennom informasjon om biologisk vev som kan bedre diagnostikk og mulighetene for å avbilde patologiske prosesser.

Radiologisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus har fått tilgang til den nye teknikken, Restriction Spectrum Imaging (RSI) gjennom et forskningssamarbeid med ledene miljø ved UCSD. Vi ønsker å sammenlikne RSI med DWI som er i vanlig klinisk bruk. Målet er å undersøke om RSI kan gi mer og bedre informasjon om ulike patologiske prosesser sammenliknet med tradisjonell DWI.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Leif Oltedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Radiologisk avdeling ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Radiologisk avdeling ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Leif Oltedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Radiologisk avdeling ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 2 av 2