Cristin-prosjekt-ID: 545338
Registrert av: REK Sist endret: 25. mars 2019, 21:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 545338
Registrert av: REK Sist endret: 25. mars 2019, 21:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Tarminvaginasjon og Kawasakis sykdom: insidens og sykdomsbyrde blant barn i Norge

prosjektleder

Elmira Flem
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/1261

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2014 Slutt: 1. juni 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tarminvaginasjon og Kawasakis sykdom: insidens og sykdomsbyrde blant barn i Norge

Populærvitenskapelig sammendrag

Målet med prosjektet er å beregne insidens av tarminvaginasjon blant barn under 2 år og Kawasakis sykdom blant barn under fem år i Norge i løpet av 2008-2013, for å få kunnskap om basisforekomsten av disse diagnosene før introduksjon av rotavirusvaksinen i det norske barnevaksinasjonsprogrammet. Begge diagnosene er sjeldne og med uklar etiologi, og rapporterte insidenstall varierer svært mellom ulike regioner og land. Flere internasjonale studier har funnet noe økt risiko for invaginasjon etter rotavirusvaksinering. Det har vært rapportert en mulig økt risiko for Kawasakis sykdom etter rotavirusvaksinen og andre vaksiner, men sammenhengen er usikker. Det trengs gode og validerte tall på forekomsten av disse diagnosene blant barn i Norge før rotavirusvaksinen introduseres, i tilfelle det kommer rapporter om invaginasjon eller Kawasaki etter vaksinering. Vi ønsker å bruke registerdata til dette formålet, og det er nødvendig å validere disse mot pasientjournaler for sikre diagnosene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Elmira Flem

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for metodeutvikling og analyse ved Folkehelseinstituttet

Liliana Vazquez Fernandez

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for metodeutvikling og analyse ved Folkehelseinstituttet

Beatriz Valcarcel Salamanca

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for metodeutvikling og analyse ved Folkehelseinstituttet

Terese Bekkevold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for metodeutvikling og analyse ved Folkehelseinstituttet

Tone Bruun

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for smittevern og vaksine ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 5