Cristin-prosjekt-ID: 545341
Registrert av: REK Sist endret: 3. desember 2018, 11:06

Cristin-prosjekt-ID: 545341
Registrert av: REK Sist endret: 3. desember 2018, 11:06
Prosjekt

Analyse av miRNA profiler og DNA metylering status i ADHD triader

prosjektleder

Nur Duale
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/1259

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2014 Slutt: 1. august 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Analyse av miRNA profiler og DNA metylering status i ADHD triader

Populærvitenskapelig sammendrag

Målet med dette prosjektet er å undersøke om det epigenetisk statusen ved fødselen er viktig for nevrologiske lidelser som vises i barndommen og vedvarer i voksen alder. Ett av de konkrete målene er å identifisere tidlige diagnostiske biomarkører for ADHD. Disse biomarkørerne vil være viktig for tidlig identifisering og intervensjon av berørte individer, og i tillegg bidra til en bedre mekanistisk forståelse av ADHD. Prosjektet vil karakterisere mikroRNA (miRNA) og DNA-metylering endringer som er assosiert med ADHD. De biologiske prøver som skal analyseres er blodprøver som allerede er samlet inn og lagret i MoBa biobanken. Studiedesignet vil være en case-forelder og kontroll-foreldre triader valgt innen MoBa, og dataene vil bli linket til det norske pasientregisteret (NPR). Klinisk validerte ADHD-diagnose i NPR vil definere ADHD-case gruppen. Matchet kontroll-gruppen etter alder og kjønn, negativ for ADHD historie i familien og symptomer, vil bli tilfeldig valgt fra MoBa-kohorten.

Tittel

Analysis of miRNA and DNA methylation stautus in ADHD triads

Populærvitenskapelig sammendrag

ADHD is a serious neurological disorder affecting 5-6 % of children in
Norway and is a major global health concern which seems to increase
in magnitude. There are indications of genetic as well as
environmental factors contributing to the development of the disorder,
and epigenetic changes have been suggested to be involved.
The main aim of this project is to investigate whether the
epigenetic status at birth is important for neurodevelopmental
disorders appearing in childhood and persisting into adulthood.
A specific aim is to identify early diagnostic biomarkers of ADHD.
The biomarkers will be important for early identification and
intervention of affected individuals, and may contribute to a
better mechanistic understanding of ADHD.
Using molecular methods, the project will characterize
epigenetic markers associated with ADHD. The biological
samples to be analyzed are cord blood samples already
collected and stored in the MoBa biobank. A triad case-control
study within MoBa will be designed, and data will be linked with
the Norwegian Patient Registry (NPR). A clinically validated
ADHD diagnosis in NPR will define the case group. Controls
matched by age and gender, negative for ADHD family history
and ADHD symptoms, will be randomly drawn from the MoBa
cohort. MiRNA and DNA methylation, as markers of epigenetic
status, will be characterized for cases and controls. Analysis of
the biological relevance of epigenetic changes for ADHD will be
performed.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Nur Duale

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Nur Duale

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for miljø og helse ved Folkehelseinstituttet

Lene Brattsti Dypås

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for miljø og helse ved Folkehelseinstituttet

Gun Peggy Strømstad Knudsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helsedata og digitalisering ved Folkehelseinstituttet

Ted Reichborn-Kjennerud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 5