Cristin-prosjekt-ID: 545354
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: SPREK

Cristin-prosjekt-ID: 545354
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: SPREK
Prosjekt

Øsofagusatresi, en oppfølgingsstudie

prosjektleder

ragnhild emblem
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/1224

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2013 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Øsofagusatresi, en oppfølgingsstudie

Populærvitenskapelig sammendrag

Denne protokollen beskriver planlagt oppfølgingsstudie av pasienter som ble operert for øsofagusatresi (EA) i nyfødtperioden. Formålet med studien er å kartlegge motorisk funksjon og morfologiske forandringer i øsofagus hos barn og ungdom med øsofagusatresi, samt kartlegging av pasientens og pårørendes syn på livskvalitet og psykososial tilpasning i barnealder og i ungdomsalder. I Norge har vi ikke tidligere gjort kliniske oppfølgingsstudier av denne pasientgruppen med fokus på vedvarende symptomer. De inkluderte pasientene er født mellom 1996-2002, og mellom 2011-2013. Pasientene innkalles til undersøkelse sammen med en av foreldrene/foresatte.

prosjektdeltakere

prosjektleder

ragnhild emblem

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Niels Qvist

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Odense Universitetshospital
1 - 2 av 2