Cristin-prosjekt-ID: 545359
Registrert av: REK Sist endret: 18. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 545359
Registrert av: REK Sist endret: 18. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Biomarkører for respons på strålebehandling hos lungekreftpasienter

prosjektleder

Åslaug Helland
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/2363

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2014 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Biomarkører for respons på strålebehandling hos lungekreftpasienter

Populærvitenskapelig sammendrag

Strålebehandling er en viktig del av behandlingen til kreftpasienter og 70% av lungekreftpasientene blir strålebehandlet i sitt sykdomsforløp. Mange har svært god effekt av strålebehandlingen, mens andre dessverre ikke har ønsket effekt. I dette prosjektet ønsket vi å bruke lagret biologisk materiale (blodprøver/ tumorvev) fra pasienter som har fått sin strålebehandling her siste 10 år, og gjøre studier for å identifisere biomarkører som kan predikere god vs dårlig effekt av strålebehandlingen. Slike prediktive biomarkører mangler i strålebehandling, og vil bidra til å muliggjøre persontilpasset kreftbehandling. Vi vil gjøre analyser på flere molekylære nivåer (protein, RNA, DNA), og vil fokusere på strålerelaterte reaksjonsveier. Over 5000 pasienter med lungekreft er strålebehandlet hos oss i denne perioden, og vi vil starte analysene med å sammenlikne pasienter med lik sykdomsutbredelse og svært god effekt vs dårlig stråleeffekt. Resultatene vil så valideres i flere pasienter.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Åslaug Helland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Christina Ramberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Mette Sprauten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 3 av 3