Cristin-prosjekt-ID: 545364
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. juli 2018 00:00 Sist endret av: Gunnvald Kvarstein, UiT
Cristin-prosjekt-ID: 545364
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. juli 2018 00:00 Sist endret av: Gunnvald Kvarstein, UiT
Prosjekt

Tverrfaglig, gruppebasert behandling av pasienter med kroniske smerter

prosjektleder

Gunnvald Kvarstein
ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/1880

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juli 2014 Slutt: 1. juli 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tverrfaglig, gruppebasert behandling av pasienter med kroniske smerter

Populærvitenskapelig sammendrag

Kronisk smerte representerer et betydelig samfunnsproblem, og det er politisk enighet om å styrke behandlingstilbudet. Der er imidlertid ikke avklart om ressurskrevende, tverrfaglige behandlingsprogram er mer effektive enn enklere intervensjoner. Vi planlegger å gjennomføre en større (n: 300) randomisert, kontrollert studie der vi vil sammenligne pasienter som etter en tverrfaglig vurdering enten får et pedagogisk-psykologisk gruppetilbud eller oppfølging i primærhelsetjenesten. I undersøkelsen inngår en rekke validerte effektmål som har vært benyttet i tidligere internasjonal forskning. Dette er nødvendig for å kunne evaluere de ulike dimensjoner ved kronisk smerte. Med en grundig kartlegging av hver pasient vil vi også kunne avklare hvilke subgrupper som responderer/ evt. ikke responderer på de to behandlingsløpene. Prosjektet inngår som en selvstendig del av en nasjonal multisenterstudie, og forskningsgruppen har derfor til seg nøkkelpersoner fra forskningsmiljøene ved NTNU og OUS

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gunnvald Kvarstein

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 1 av 1