Cristin-prosjekt-ID: 545367
Registrert av: REK Sist endret: 23. januar 2020, 11:24

Cristin-prosjekt-ID: 545367
Registrert av: REK Sist endret: 23. januar 2020, 11:24
Prosjekt

Effekten av høyintensiv trening på totalt energiforbruk, appetitt og livskvalitet hos sykelig overvektige pasienter – en randomisert kontrollert studie

prosjektleder

Jøran Sture Hjelmesæth
ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset i Vestfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/1849

Finansiering

 • Sykehuset i Vestfold HF
  Prosjektkode: 9748

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Idrettsmedisinske fag

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt
 • Doktorgradsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Kontaktinformasjon

Telefon
33134111
Sted
Jarle Berge

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2014 Slutt: 1. september 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekten av høyintensiv trening på totalt energiforbruk, appetitt og livskvalitet hos sykelig overvektige pasienter – en randomisert kontrollert studie

Populærvitenskapelig sammendrag

Det finnes ingen vitenskaplig dokumentasjon på en mulig sammenheng mellom intensiteten av fysisk trening og totalt daglig energiforbruk,appetittkontroll eller helserelatert livskvalitet hos sykelig overvektige pasienter. Dette er en planlagt randomisert kontrollert studie med 50 behandlingssøkende sykelig overvektige pasienter som vil bli randomisert til enten et 24 ukers moderat intensivt treningsprogram (MIE) eller et 24 ukers høyintensivt treningsprogram (HIE). Vår primære hypotese er at pasienter randomisert til HIE-programmet vil oppnå et gjennomsnittlig høyere energiforbruk under hvile og fysisk aktivitet etter behandling enn de som er randomisert til MIE-programmet. I tillegg ønsker vi å undersøke om at HIE-gruppen vil oppnå en bedre appetittkontroll og helserelatert livskvalitet enn MIE-gruppen etter behandling. Hvis våre hypoteser blir bekreftet, kan dette prosjektet ha gunstige kliniske implikasjoner for fremtidig fedmebehandling.

Tittel

The effect of exercise and genes on energy expenditure, appetite and quality of life in morbidly obese patients

Vitenskapelig sammendrag

Regular exercise has several positive health effects including increased physical fitness and muscle mass. It is well known that increased muscle mass is associated with increased resting energy expenditure which may facilitate weight loss and maintenance. Previous studies have, however, failed to show any consistent association between the intensity of physical exercise and energy expenditure, or relate the variance in these adaptations to genetic variability. Whether high-intensity exercise (HIE) is associated with improved appetite control, eating behaviour or health related quality of life in severely obese patients remains unknown.


This PhD-project is based on a planned randomised controlled study including 50 treatment seeking morbidly obese patients who will be randomised to either a 24 week moderate-intensity exercise (MIE) programme or a 24 week high-intensity exercise (HIE) programme. Our main hypothesis is that patients randomised to the HIE-program will achieve higher energy expenditure during rest and physical activity after treatment than those allocated to the MIE-programme. In addition, we hypothesise that the HIE-group will achieve a better appetite control and health related quality of life than the MIE-group after treatment. We also hypothesize that inter-individual variability in adaptation to the two training regimens may be due to genetic factors. If our hypotheses are confirmed, this project might have beneficial clinical implications for future obesity treatment strategies.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Jøran Sture Hjelmesæth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Catia Patricia Alho Letra Martins

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Bård Eirik Kulseng

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Tor-Ivar Karlsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF
Aktiv cristin-person

Jarle Berge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinikk Fys Med og Rehab - felles ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 5 av 17 | Neste | Siste »