Cristin-prosjekt-ID: 545410
Registrert av: REK Sist endret: 29. januar 2019, 15:54

Cristin-prosjekt-ID: 545410
Registrert av: REK Sist endret: 29. januar 2019, 15:54
Prosjekt

Bruk av legemidler hos pasienter med psykotiske lidelser - en registerstudie

prosjektleder

Svetlana Skurtveit
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/1820

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2013 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bruk av legemidler hos pasienter med psykotiske lidelser - en registerstudie

Populærvitenskapelig sammendrag

Bruk av legemidler ved psykoselidelser er rettet mot å lindre symptomer og har i mange tilfeller plagsomme psykiske og kroppslige bivirkninger. Noen antipsykotiske legemidler er funnet å kunne utløse eller forverre somatisk sykdom, særlig hjerte-/karlidelser og diabetes, og i verste fall føre til for tidlig død. Vi vet lite om den reelle bruken av legemidler hos pasienter med psykose i Norge. Vi vil bruke informasjon fra Norsk pasientregister (NPR) og Reseptregisteret til å undersøke om det er forskjeller i bruk av legemidler for psykoselidelser på bakgrunn av kjønn, samtidig rusmisbruk, samtidig depresjon og/eller angstlidelser, eller geografisk bosted. Vi ønsker også å undersøke bruk av medikamenter for somatiske plager blant pasienter med psykoselidelser, og sammenhenger mellom bruk av antipsykotiske legemidler og somatisk sykdom (særlig endokrine, nevrologiske, kardiovaskulære og luftveissykdommer).

Tittel

Bruk av legemidler hos pasienter med psykotiske lidelser - en registerstudie

Populærvitenskapelig sammendrag

Bruk av legemidler ved psykoselidelser er rettet mot å lindre symptomer og har i mange tilfeller plagsomme psykiske og kroppslige bivirkninger. Noen antipsykotiske legemidler er funnet å kunne utløse eller forverre somatisk sykdom, særlig hjerte-/karlidelser og diabetes, og i verste fall føre til for tidlig død. Vi vet lite om den reelle bruken av legemidler hos pasienter med psykose i Norge. Vi vil bruke informasjon fra Norsk pasientregister (NPR) og Reseptregisteret til å undersøke om det er forskjeller i bruk av legemidler for psykoselidelser på bakgrunn av kjønn, samtidig rusmisbruk, samtidig depresjon og/eller angstlidelser, eller geografisk bosted. Vi ønsker også å undersøke bruk av medikamenter for somatiske plager blant pasienter med psykoselidelser, og sammenhenger mellom bruk av antipsykotiske legemidler og somatisk sykdom (særlig endokrine, nevrologiske, kardiovaskulære og luftveissykdommer).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Svetlana Skurtveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Svetlana Ondrasova Skurtveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet

Milada Mahic

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet

Ragnar Nesvåg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Anne Høye

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering ved Helse Nord RHF
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »