Cristin-prosjekt-ID: 545422
Registrert av: SPREK Sist endret: 18. juli 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 545422
Registrert av: SPREK Sist endret: 18. juli 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

International Cancer Benchmarking Partnership

prosjektleder

Stein Kaasa
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/738

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2014 Slutt: 1. mai 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

International Cancer Benchmarking Partnership

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet “International Benchmarking Partnership (ICBP)” har vist signifikante variasjoner i femårs overlevelse for bryst, lunge, kolorektal og ovarial kreft mellom deltakerlandene (Canada, Australia, UK, Danmark, Norge og Sverige). Forskjellen i overlevelse er først og fremst de første fem månedene etter diagnose. Målsettingen med modul 5 er å undersøke hvorfor tidlig dødelighet varierer mellom landene.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Stein Kaasa

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 1 av 1