Cristin-prosjekt-ID: 545424
Registrert av: REK Sist endret: 3. desember 2018, 15:16

Cristin-prosjekt-ID: 545424
Registrert av: REK Sist endret: 3. desember 2018, 15:16
Prosjekt

Pneumokokk serotypedistribusjon blant risikogrupper

prosjektleder

Anneke Steens
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/727

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juli 2014 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pneumokokk serotypedistribusjon blant risikogrupper

Populærvitenskapelig sammendrag

Pneumokokkbakterien kan forårsake systemisk pneumokokksykdom (IPD). Barn, eldre og personer med underliggende sykdommer høyest risiko for pneumokokksykdom. Etter introduksjon av pneumokokkvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet i 2006, er forekomsten av IPD blant barn betydelig redusert. Flokkeffekten har gitt redusert forekomst også blant voksne og eldre. De er uklart om endringene som observeres etter innføring av barnevaksinasjon kan påvirke grupper med og uten underliggende sykdommer på ulik måte, og om flokkeffekt, serotypeerstatning og betydning for sykdomsbyrde er ulik i grupper med og uten underliggende sykdom. I denne registerstudien vil vi kartlegge forandreringer i IPD epidemiologien (fra MSIS) blant ulike risikogrupper over tid. Vi vil bruke data fra Norsk pasientregister og Reseptregisteret for å definere risikotilstander og folkeregister for denominator. Resultater fra studien vil være av stor nytte for anbefale bruk av pneumokokkvaksine til risikogrupper.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anneke Steens

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Anneke Steens

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for smittevern og vaksine ved Folkehelseinstituttet

Lilian Leistad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norsk Pasientregister

Richard Aubrey White

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for metodeutvikling og analyse ved Folkehelseinstituttet

Arne Broch Brantsæter

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »