Cristin-prosjekt-ID: 545439
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 545439
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Forskningsprosjekt - Behandling av barn med tilbakefall av medulloblastom

prosjektleder

Ingrid Kristin Torsvik
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

forskningsansvarlige enheter

 • St. Olavs Hospital HF
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/1329

Klassifisering

HRCS-helsekategori

 • Kreft

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2014 Slutt: 30. april 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forskningsprosjekt - Behandling av barn med tilbakefall av medulloblastom

Populærvitenskapelig sammendrag

Årlig diagnostiseres ca 40 nye hjernesvulster hos barn under 15 år. Behandlingen ved diagnosetidspunktet er en kombinasjon av flere ting. Medulloblastom er den mest typiske høymaligne hjernesvulsten, og den oppstår i lillehjernen. Når barn får tilbakefall av medulloblastom, har de en svært dårlig prognose. Angiogenese, dvs. dannelsen av nye blodkar, er en viktig komponent ved f. eks sårtilheling. Antiangiogenese-behandling er en ny behandling av solide svulster. Den daglige dosen av lave doser med kjemoterapi har som mål å påvirke kreftcellene samtidig som man redusere bivirkningene. I denne studien vil vi vurder om intravenøs bevacizumab gitt hver andre uke i kombinasjon med fem ulike tabletter (thalidomid, celecoxib, fenofibrat og vekslende kurer med lavdose etoposid og cyklofosfamid), vil forlenge overlevelsen og samtidig opprettholde god livskvalitet. I tillegg vil det bli gitt kurer med intratekal etoposid og liopsomalt cytarabin.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingrid Kristin Torsvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 1 av 1