Cristin-prosjekt-ID: 545445
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:38 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 545445
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:38 Sist endret av: REK
Prosjekt

Avanserte metoder for eksponeringskarakterisering og biomonitorering

prosjektleder

Line Småstuen Haug
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

forskningsansvarlige enheter

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/1269

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2013 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Avanserte metoder for eksponeringskarakterisering og biomonitorering

Populærvitenskapelig sammendrag

Flammehemmere, ftalater, perfluorerte stoffer og organofosfater er stoffer som blir brukt i stort omfang i en rekke forbruksprodukter. Flere studier har vist at store deler av befolkningen eksponeres for disse stoffene, som potensielt kan føre til uønskede helseeffekter. Hovedmålet med denne studien er å finne ut hvordan og i hvilket omfang vi utsettes for disse forbrukskjemikaliene, og hvordan vi best kan måle deres tilstedeværelse i kroppen, i maten og i innemiljøet. Vi vil derfor gjøre en detaljert undersøkelse av en kohort bestående av 60 husstander. Prøvetyper relevant for ekstern eksponering (mat, inneluft, husstøv og «hand wipes») og intern eksponering (blod, urin, hår, negler og spytt) vil bli samlet inn. Studien vil gi verdifull kunnskap for risikovurdering av stoffene og til utvikling av gode strategier for å måle og eventuelt begrense menneskers eksponering. Studien er del av et «Marie Curie Initial Training Network»-prosjekt under EUs 7. rammeprogram.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Line Småstuen Haug

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Line Småstuen Haug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for miljø og helse ved Folkehelseinstituttet

Juan Antonio Padilla Sanchez

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Eleni Zoumpoulia Papadopoulou

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for miljø og helse ved Folkehelseinstituttet

Somrutai Poothong

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for miljø og helse ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »