Cristin-prosjekt-ID: 545461
Registrert av: REK Sist endret: 18. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 545461
Registrert av: REK Sist endret: 18. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

En epidemiologisk studie av osteoporose i Hordaland.

prosjektleder

Grethe Seppola Tell
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2012/2321

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 1997 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En epidemiologisk studie av osteoporose i Hordaland.

Populærvitenskapelig sammendrag

Hovedformålet som beskrevet i den opprinnelige protokollen i 1997 er å studere utbredelsen av, og prediktorer for, osteoporose og hoftebrudd. Målinger av benmineraltetthet (BMD), som mål for osteoporose, ble målt på ca. 5400 deltakere i HUSK. Formålet var bl.a. å studere distribusjonen av BMD ift kjønn, helse og sykdom, livsstil, sosioøkonomiske og demografiske forhold. I tillegg ble deltakerne fulgt over tid for bl.a. å studere hvordan BMD endrer seg over tid, og hvilke faktorer som predikerer tap av BMD over tid, og om undergrupper som har spesielt raske og store tap kunne identifiseres. I tillegg har deltakerne blitt fulgt mht hoftebrudd for å studere faktorer som disponerer for hoftebrudd. Som del av studien i 1997-99 ble deltakere som hadde spesiell lav BMD gitt tilbud om videre utredning hos en endokrinolog på Haukeland universitetssykehus. Disse dataene har ikke tidligere blitt analysert. Det er dette vil ønsker å gjøre nå.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Grethe Seppola Tell

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Universitetet i Bergen
1 - 1 av 1