Cristin-prosjekt-ID: 545470
Registrert av: REK Sist endret: 14. mai 2022, 11:19 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 545470
Registrert av: REK Sist endret: 14. mai 2022, 11:19 Sist endret av: REK
Prosjekt

Mestrende Barn

prosjektleder

Simon-Peter Neumer
ved RBUP Øst og Sør

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • RBUP Øst og Sør

forskningsansvarlige enheter

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/1909

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2014 Slutt: 31. desember 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mestrende Barn

Populærvitenskapelig sammendrag

Angst og depresjon er hyppig forekommende lidelser hos barn og unge. Det er økende interesse for å forebygge disse lidelsene ved tidlig intervensjon. Det er få forebyggende studier på barn, men forskning antyder at lavterskel tilbud gitt til risikogrupper kan redusere forekomst og utvikling av depressive og engstelige symptomer. Lavterskel tiltaket Mestrende Barn er utprøvd i en pilotundersøkelse hvor rekrutteringsstrategier, brukerfornøydhet og opplevd stigma ble undersøkt. Programmet skal nå effekt-evalueres i en randomisert kontrollert studie. Programmet har basis i kognitiv atferdsterapi og er basert på to etablerte amerikanske programmer med god forsknings støtte. Originalforfatterne er aktivt involvert i prosjektet. Programmet ønskes gjennomført i 28 skoler med 560 barn over 3 år. Hovedmålsettingen med studien er å undersøke programmets effekt på utvalgte symptomer, moderatorer for en positiv effekt og aspekter som er viktig for implementering av programmet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Simon-Peter Neumer

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved RBUP Øst og Sør
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør
1 - 1 av 1